Ελληνική αρχική σελίδα » ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ » Διδακτορική Έρευνα » Διδακτορικά σε εξέλιξη

Διδακτορικά σε εξέλιξη

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γαρίδη Ευθυμία Computer Mediated Journalism as a Genre: Corpus-based Analysis and Pedagogical Applications Β. Νικηφορίδου
Σ. Μαρμαρίδου
Ε. Υφαντίδου
Γκέκα Βασιλική

Investigating Orality in Monologic Texts

Σ. Μαρμαρίδου
Β. Νικηφορίδου
Ε. Υφαντίδου

Καρατζά Στυλιανή Investigating Literacy Requirements of Comprehension Test Tasks: the Case of KPG English Exams Β. Δενδρινού
Β. Μητσικοπούλου
Α. Τζάννε

Κεραμίδα Αλίκη

Identity Construction in Greek Translations of Romeo and Juliet

Μ. Σιδηροπούλου
Μ. Γερμανού
Α. Χατζηδάκη

Κουρκουλή Αικατερίνη Investigating Greek EFL Τeachers’ Participation in Online Communities of Practice as a Means of Professional Development Ε. Καραβά
Ν. Σηφάκης
Μ. Ματθαιουδάκη
(ΤΑΓΦ, ΑΠΘ)
Κούτρα Αλεξάνδρα Ελληνο-αγγλικό Γλωσσάρι Λεξιλογικών Συνάψεων και Εκφράσεων από το Χώρο των Οικονομικών Επιστημών Ε. Αντωνοπούλου
Κ. Νικηφορίδου
Σ. Μαρμαρίδου
Μάλσι Χέλγκα Pre-Head and Post-Head Adjectival Modification in Modern Greek

M. Γεωργιαφέντης
Α. Τζάννε
Α. Τσόκογλου
(Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ)

Μαρίν Μαρία Designing a Bilingual Unidirectional Electronic Dictionary Targeted at High School Greek-speaking Learners of English: A Corpus-based Study Κ. Νικηφορίδου
Ε. Αντωνοπούλου
Σ. Μαρμαρίδου
Μπλάνη Βιργινία A Corpus-based Research of Candidates’ Scripts concerning Text Grammar

Β. Μητσικοπούλου
Μ. Σηφιανού
Γ. Μικρός
(Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ)

Οικονομίδου Βασιλική Assessing Writing Performance Β. Μητσικοπούλου
Β. Δενδρινού
Ε. Καραβά
Ρουμελιώτη Μαρία Exploring Differentiated Instruction in Greek Public Secondary School Classrooms through the Implementation of Learning by Design Principles Ε. Καραβά
Β. Δενδρινού
Μ. Kalantzis
(College of Education, University of Illinois, Urbana-Champaign,  ΗΠΑ)
Τσαμπουράκη Μαρία Fantasy Literature: Rings in Translation Μ. Σιδηροπούλου
Αν. Παπακων/νου
Χρ. Ντόκου
Φραγκιάς Παναγιώτης Raising Learners’ Collocational Awareness in Persuasion; Lexis, Grammar and Persuasive Strategies in Weblogs Β. Νικηφορίδου
Σ. Μαρμαρίδου
Γ. Μικρός
(Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ)

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γεράκης Παναγιώτης

Masculinities in “Crisis”: Representations of Μale Ιdentities in the Fiction of Jonathan Coe, J.M. Coetzee, Philip Roth, Christos Tsiolkas

Χ. Ντόκου
E. Μήτση
Δ. Παπανικολάου (Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ΗΒ)

Γιαννακόπουλος Γεώργιος Literary Hauntologies: Mourning, Writing, Spectrality W. Schultz
Χ. Ντόκου
Θ. Τσιμπούκη
Διομή Γεωργία Fictions and Frictions: The Confrontation of Science and the Occult in Victorian and Early 20th-Century Fiction Α. Δεσποτοπούλου
Α. Βελισσαρίου
Ν. Παναγόπουλος

Κουνουγάκης Εμμανουήλ

The Disappearance of the Tragic Hero: Shifts in Order and Authority in Restoration Tragedy

Α. Βελισσαρίου
Μ. Αγγελίδης (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
M. J. Mora (Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης, Ισπανία)

Κυριακίδου Ευαγγελία The American Campus: More than just Setting for a Novel Θ. Τσιμπούκη
Κ. Μπλατάνης
Ν. Ι. Τερζόγλου
(ΕΜΠ: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
Λεοντή Μαργαρίτα Women on Fire: Religious Suffering in Early Modern Narratives Β. Μαρκίδου
Ε. Μήτση
R. Appelbaum
(University of Uppsala, Σουηδία)
Μαντά Ευφροσύνη-Αργυρούλα “Me Myself and I”: What Did it Mean to Be Emily Dickinson? Ε. Σακελλίου-Σουλτς
Α. Καραβαντά
Χ. Ντόκου
Μαρίνου Xρυσή Walter Benjamin, Dorothy Richardson and Henry James: Τhe Gendered Subject in the Metropolis at the Turn of the Century Α. Καραβαντά
Α. Δεσποτοπούλου
Α. Σπυροπούλου
Ραγκούση Ιωάννα Anachronism Becomes Anatopism: Α Spatiotemporal Analysis of the Work of Gertrude Stein and Djuna Barnes Ε. Σακελλίου
H. Aji
(Universite Paris Οuest Nanterre La Defense - Paris X, Γαλλία)
Σ. Δημακοπούλου

Φουντουλάκης Μιχαήλ

The Entropic in The Phobic Scapegoating of the Feminized Other: Antigone’s Tragic “Sisters” in Gilman’s The Yellow Wallpaper, Chopin’s Awakening, HD’s HER and Plath’s Bell Jar

Ε. Σακελλίου
Α. Βελισσαρίου
Μ. Κουτσουδάκη

 

Χαλίλ Αδριανός

J. M. Coetzee and Salman Rushdie’s Postcolonial Ark: Forgiveness and the Advent of the Humanimal

Α. Καραβαντά
W. Schultz
A. Λαμπρόπουλος (Πανεπιστήμιο Bordeaux, Γαλλία)

Χανδρινός Κωνσταντίνος The Enigma of the Sea: Exploring the Significance and the Effect of the Sea on the Canadian Maritime Values, Way of Thinking and Writing through the Εyes of Alistair MacLeod Μ. Κουτσουδάκη
Κ. Μπλατάνης
D. Staines
(University of Ottawa, Καναδάς)