Ελληνική αρχική σελίδα » ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ » Διδακτορική Έρευνα » Διδακτορικά Λογοτεχνίας-Πολιτισμού

Διδακτορικά Λογοτεχνίας-Πολιτισμού (από το 2000)

2000  
Γαρυφαλλιά Συρίγου-Δοριζά The Fiction of Flannery O’Connor and Buber’s I and thou
[Abstract]
   
2001  
Ελισάβετ-Χριστίνα Ματθαίου “Britannia's poet! Graecias hero sleeps!...”: Philhellenic Poetry by Women, 1817-1852
[Abstract]
Ευδοκία Παπαδοπούλου-Καμπίση Gary Snyder’s Mythopoetics and its Educational value: A Deconstructionist Approach
[Abstract]
   
2003  
Άντης Παναγιώτου A study of English translations of Greek Cypriot Poetry
[Abstract]
   
2004  
Εμμανουήλ Αρετουλάκης The Reality of the Artificial in English Renaissance Prose: The Case of Thomas More’s Utopia and Philip Sidney’s New Arcadia
[Abstract]
Βασίλης Μανουσάκης The Multiple Facades of a Mythic Figure in the Poetry of Sylvia Plath
[Abstract]
Αργύριος Ιωάννης Πρωτοπαπάς Love and Self-consciousness: The Visionary Enterprise in Shelley’s Poetry
[Abstract]
Βασίλιος Γ. Σταυρόπουλος The Poetics of Learning in the Texts of Gary Snyder
[Abstract]
   
2009  
Παρασκευή Μαλλιαρού Blake as Yeats’s “Other” within the Framework of Jungian Theory
[Abstract]
Παυλίνα Φερφέλη Poetics of Identity: Mina Loy Voicing the Fluid Female Body
[Abstract]
   
2014  
Δημήτριος Κάσσης Representations of the North in Victorian Travel Literature
[Abstract]
Μαρία Πυργέρου The Vicissitudes of Victorian Masculinity: The Case of the Bachelor
[Abstract]
   
2015  
Αθανάσιος Δημάκης

“In a Greek Light": Hellenic Moral Vision in the Philosophy & Fiction of Iris Murdoch
[Abstract]

Αγγελική Τσέτη Photo-Literature and Trauma: From Collective History to Connective Memory
[Abstract]
   
2017  
Γεωργία Διομή  Fictions and Frictions: The Confrontation of Science and the Occult in Victorian and Early Twentieth-Century Fiction
Ιωάννα Ραγκούση Writing  Technologies of the Body in the Work of Djuna Barnes and Gertrude Stein
   
2018  
Γεώργιος Γιαννακόπουλος Literary Hauntologies: Mourning, Writing, Spectrality