Ελληνική αρχική σελίδα » ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ » Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογία και Μετάφραση

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΑΓΦ "Αγγλική Γλώσσσα, Γλωσσολογία και Μετάφραση", θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά με το ΦΕΚ 1729 της 17 Μαΐου 2018 και μετέπειτα οριστικοποιήθηκε με το ΦΕΚ 2359 της 20 Ιουνίου 2018. Περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις, τη "Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές" και την "Μεταφραστικές Σπουδές και Διερμηνεία".