Ελληνική αρχική σελίδα » ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Από το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 λειτουργεί στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Αγγλικές Σπουδές. Το Πρόγραμμα αυτό ανανεώθηκε το 2015 έτσι ώστε να οδηγεί:

Α. στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), ισότιμου με τον τίτλο σπουδών Μ.Α. (Master of Arts) στις εξής κατευθύνσεις: 1) Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές (μη-διαθέσιμο για το 2015-16), και 2) Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός, και 3) Μετάφραση και Πολιτισμός.

Β. στη χορήγηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ), ισότιμου με Ph.D. (Philosophy Doctorate) στις κατευθύνσεις Γλώσσας-Γλωσσολογίας και Λογοτεχνίας-Πολιτισμού.

Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 έως το 2017-18 το ΤΑΓΦ συμμετείχε στο Διατμηματικό ΠΜΣ Μετάφραση-Μεταφρασεολογία.

Το ΤΑΓΦ λειτούργησε Διατμηματικό ΠΜΣ στη Θεωρία Λεξικογραφίας και Εφαρμογές.

 Για να κατεβάσετε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών 2013-15 πατήστε στην εικόνα:

Για να κατεβάσετε τον ΝΕΟ Οδηγό Διδακτορικών Σπουδών πατήστε εδώ