Ελληνική αρχική σελίδα » ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ξεκίνησε το 2003 και οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), ισότιμου με τον τίτλο σπουδών ΜA (Master of Arts) στα εξής επιστημονικά πεδία: Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές, Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός, Μετάφραση και Πολιτισμός.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο ΤΑΓΦ περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα:

Το πρόγραμμα Γλωσσολογία, Θεωρία και Εφαρμογές (βλ. Προκήρυξη 2019-2020) το οποίο υποστηρίζεται από τους διδάσκοντες του Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας.

Tο πρόγραμμα Αγγλικές Σπουδές: Λογοτεχνία και Πολιτισμός, το οποίο υποστηρίζεται από τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Λογοτεχνίας-Πολιτισμού, με τις εξής ειδικεύσεις: Το Ελληνικό Στοιχείο στην Αγγλόφωνη ΛογοτεχνίαΑγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός 19ου και 20ου αιώνα και Αγγλόφωνο Θέατρο από την Αναγέννηση μέχρι Σήμερα. Τη διετία 2019-2020, το πρόγραμμα  Αγγλικές Σπουδές: Λογοτεχνία και Πολιτισμός θα προσφέρει την ειδίκευση Το Ελληνικό Στοιχείο στην Αγγλόφωνη Λογοτεχνία.

Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή στο πρόγραμμα ανατρέξτε εδώ.

Το πρόγραμμα « Αγγλική Γλώσσσα, Γλωσσολογία και Μετάφραση» το οποίο ξεκίνησε το 2018 και περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις, «Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές» και «Μεταφραστικές Σπουδές και Διερμηνεία».

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 έως το 2017-18 το Τμήμα συμμετείχε στο Διατμηματικό ΠΜΣ Μετάφραση-Μεταφρασεολογία.

Παλαιότερα, το Τμήμα λειτούργησε Διατμηματικό ΠΜΣ στη Θεωρία Λεξικογραφίας και Εφαρμογές.

 

 Για να κατεβάσετε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών 2013-15 πατήστε στην εικόνα:

Για να κατεβάσετε τον ΝΕΟ Οδηγό Διδακτορικών Σπουδών πατήστε εδώ