Ελληνική αρχική σελίδα » ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » Ηλεκτρονικά Έντυπα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Εδώ θα βρείτε έντυπα και αιτήσεις που αφορούν τους/τις προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές και φοιτήτριες, το Διδακτικό και Διοικητικό προσωπικό του Τμήματος.

Έντυπα για Προπτυχιακούς/ές Φοιτητές/τριες Word PDF
Αίτηση αλλαγής κλιμακίου
Αίτηση για εκτύπωση Πτυχίου σε Περγαμηνή
Αίτηση για πιστοποιητικά
Αίτηση κατατακτηρίων
Αίτηση ορκωμοσίας
Αίτηση
Βεβαίωση παρουσίας στις εξετάσεις
Πιστοποιητικό για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος

 

Έντυπα για Μεταπτυχιακούς/ές Φοιτητές/τριες Word PDF
Αίτηση για το ΠΜΣ Αγγλικές Σπουδές: Λογοτεχνία και Πολιτισμός  
Βιογραφικό Σημείωμα για το ΠΜΣ Αγγλικές Σπουδές: Λογοτεχνία και Πολιτισμός  
Αίτηση για το ΠΜΣ Αγγλικές Σπουδές: Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογία και Μετάφραση
Αίτηση
Βιογραφικό για ΠΜΣ
Γενική αίτηση
Έντυπο για συστατική επιστολή (αγγλικά)
Έντυπο για συστατική επιστολή (ελληνικά)
Υπεύθυνη Δήλωση

 

Έντυπα για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες Word

PDF

Απογραφικό δελτίο του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών
Βιογραφικό για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
Αίτηση για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
Έντυπο για συστατική επιστολή

 

'Εντυπα για Μέλη ΔΕΠ Word PDF
Αίτηση για καταχώρηση βαθμού
Έντυπο άδειας μέλους ΔΕΠ (Προσωπικοί Λόγοι)
Έντυπο άδειας μέλους ΔΕΠ (Συμμετοχή σε συνέδριο)
Ημερολόγιο κίνησης

 

Έντυπα Διοικητικού Προσωπικού Word PDF
Άδεια διοικητικού προσωπικού (αορίστου χρόνου)
Άδεια διοικητικού προσωπικού (μόνιμοι)