Ελληνική αρχική σελίδα » ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » Δικτυακές Υπηρεσίες

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Οι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος μπορούν να χρησιμοποιούν τις Δικτυακές Υπηρεσίες της Γραμματείας στο http://my-studies.uoa.gr για να βλέπουν τη βαθμολογία τους, να ενημερώνονται για τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και να δηλώνουν τα μαθήματα που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν στο επόμενο εξάμηνο.

• Πληροφορίες για τις προσφερόμενες δικτυακές υπηρεσίες και εγγραφή σε αυτές μπορείτε να βρείτε εδώ.
• Για Οδηγίες Χρήσης πατείστε εδώ.

ΕΥΔΟΞΟΣ

Ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρησης συγγραμμάτων στο http://eudoxus.gr η οποία προσφέρει πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα, δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμμάτων και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ταχεία αποζημίωση των Εκδοτών και για την αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων.
Πρόσβαση: Ελεύθερη, απατείται εγγραφή για το πλήρες υλικό

Η-ΤΑΞΗ

Η πλατφόρμα η-Τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανεπιστημίου Αθηνών για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της κλασσικής διδασκαλίας και είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες τις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πληροφορίες για τη λειτουργία της πλατφόρμας μπορείτε να βρείτε στα διαθέσιμα εγχειρίδια.

Για τα μαθήματα που διαθέτουν ηλεκτρονική τάξη πατήστε εδώ.