Ελληνική αρχική σελίδα » ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ » Δημοσιεύσεις Διδακτικού Προσωπικού

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ-ΕΕΠ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π./Ε.Ε.Π.


Aretoulakis, Emmanouil. Forbidden Aesthetics, Ethical Justice, and Terror in Modern Western Culture. Lanham, USA: Lexington Books (Rowman & Littlefield), 2016.

 


Aretoulakis, Emmanouil. Artificial Natures, Unnatural Desires, and the Unconscious Other: Thomas More’s Utopia and Philip Sidney’s New Arcadia. Saarbrucken, Germany: Scholar’s Press, 2015.

 


Aretoulakis, Emmanouil. Terrorism and Literariness: The Terrorist Event in the 20th and 21st Centuries. Athens: Hellenic Academic Libraries, Kallipos, 2015. Print and Epub.

 


Blatanis, Konstantinos. Popular Culture Icons in Contemporary American Drama. Madison, NJ: Fairleigh Dickinson University Press, 2003.

 


Blatanis, Konstantinos, and Theodora Tsimpouki, eds. War on the Human: New Responses to an Ever-Present Debate. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2017. 

 


Γερμανού, Μάρω. Το ακατονόμαστο θέατρο του Σάμουελ Μπέκετ. Μνήμη, αλήθεια, εξουσία. Αθήνα: νήσος, 2007.

 


Γεωργιαφέντης, Μ., Χρ. Λασκαράτου, Β. Σπυρόπουλος, Ε. Τσαμαδού-Jacoberger, I. Μ. Τσιμπλή, Ει. Φιλιππάκη-Warburton, & Δ. Χειλά-Μαρκοπούλου. Η Σύνταξη στη Μάθηση και στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης, 2006.


De Biasio, Anna, Anna Despotopoulou, and Donatella Izzo, eds. Transforming Henry James. Newcastle: Cambridge Scholars, 2013.


Despotopoulou, Anna. Women and the Railway, 1850-1915. Edinburgh: Edinburgh UP, 2015.

Despotopoulou, Anna, and Kimberly Reed, eds. Henry James and the Supernatural. New York: Palgrave Macmillan, 2011.


Dimakopoulou, Stamatina, Christina Dokou, and Efterpi Mitsi, eds. The Letter of the Law: Literature, Justice, and the Other. Berlin: Peter Lang, 2013.


Dokou, Christina, Efterpi Mitsi and Vassiliki Mitsikopoulou, eds. The Periphery Viewing the World: Selected Papers the 4th International Conference of the Hellenic Association for the Study of English. Athens: Parousia, 2004.


Findlay, Alison, and Vassiliki Markidou, eds. Shakespeare and Greece. The Arden Shakespeare. London and New York: Bloomsbury, 2017.


Germanou, Μaria. Remembrance of Things Past. The Second World War in the British Alternative Theatre. Parousia series 36. Athens: Parousia, 1996.


Germanou, Maria. Re-reading Shakespeare. Post-war Approaches. Parousia series 19. Athens: Parousia, 1992.

 


Θεοφανοπούλου-Κοντού, Δ. Χρ. Λασκαράτου, Μ. Σηφιανού, Μ. Γεωργιαφέντης, & Β. Σπυρόπουλος, επιμ. Σύγχρονες Τάσεις στην Ελληνική Γλωσσολογία: Μελέτες Αφιερωμένες στην Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton. Αθήνα: Πατάκης, 2003.

 


Lampropoulos, Apostolos, and Vassiliki Markidou, eds. Synthesis 2. Special Issue: Configurations of Cultural Amnesia (Fall 2010): 1-90.

Lascaratou, Chryssoula, Anna Despotopoulou, and Elly Ifantidou. Reconstructing Pain and Joy: Linguistic, Literary, and Cultural Perspectives. Newcastle: Cambridge Scholars, 2008.

 


Lavidas, Nikolaos, and Leonid Kulikov. Proto-Indo-European Syntax and its Development. Benjamins Current Topics 75. Amsterdam: Benjamins, 2015.

 


Lavidas, Nikolaos, and Leonid Kulikov. Special Issue: “Typology of Labile Verbs: Focus on Diachrony”. Linguistics 52.4 (2014).

 


Mitsi, Efterpi, ed. Troilus and Cressida: A Critical Reader. Arden Early Modern Drama Guides. Bloomsbury, 2019.

 


Mitsi, Efterpi. Greece in Early English Travel Writing, 1596-1682, New Transculturalisms Series. Palgrave Macmillan, 2017.

 


Mitsi, Efterpi, and Vassiliki Kolocotroni, eds. Women Writing Greece: Essays on Hellenism, Orientalism and Travel. Rodopi, 2008.

 

Ντόκου, Χριστίνα. Xίμαιρα. Mετάφραση του: Tζων Mπαρθ, Chimera. Aθήνα: Πόλις, 2002.

 


Ντόκου, Χριστίνα. Tιμές Συναλλάγματος. Mετάφραση του: Mάλκολμ Mπράντμπερυ, Rates of Exchange. Aθήνα: Πόλις, 2004.

 

Ντόκου, Χριστίνα. Αντιζωή. Mετάφραση του: Φίλιπ Pοθ, The Counterlife. Aθήνα: Πόλις, 2008.

 

Panagopoulos, Nic. The Fiction of Joseph Conrad: The Influence of Schopenhauer and Nietzsche. Frankfurt A.M.: Peter Lang, 1998.

 

 

Panagopoulos, Nic. Heart of Darkness and the Birth of Tragedy: A Comparative Study. Athens: Kardamitsa, 2002.


Sidiropoulou, Maria. Translating Identities on Stage and Screen. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars, 2012.


Sidiropoulou, Maria.Linguistic Identities through Translation. Amsterdam and New York: Rodopi, 2008 and 2004 editions.


Sidiropoulou, Maria, ed.  Ιdentity and Difference: Translation Shaping Culture.  Bern: Peter Lang, 2005.


Sidiropoulou, Maria, and Anastasia Papaconstantinou, eds. Choice and Difference in Translation – The Specifics of Transfer.  Athens: The National and Kapodistrian University of Athens, 2004.


Sidiropoulou, Maria. Contrastive Linguistic Issues in Theatre and Film Translation. Athens: Typothito-G. Dardanos, 2002.

 

Hλιόπουλος, Σπύρος, και Μαρία Σιδηροπούλου, μεταφρ. και επιμ. WBYEATS. 70 Ερωτικά. Αθήνα: Εστία, 2000.


Schultz, William, και Ευαγγελία Σακελλίου. Δημιουργική Ανάγνωση, Γραφή και Ζωή: Τόμος 1 Μυθιστοριογραφία. Αθήνα: Gutenberg, 2013.

 


Schultz, William R., ed. Homer and the Alphabet: A Study in Thematic Acrophony. By Nanos Valaoritis. Athens: Hellenic-American Union.

 

Schultz, William R, ed. Perspectives on Language and Literature: Essays in Honour of Marios Byron Raizis. Athens: National and Kapodistrian University of Athens, 2003.

 

 

Schultz, William R. Cassirer and Langer on Myth: An Introduction. N.Y.: Routledge (Garland, Taylor & Francis Group), 2000.

 


Schultz, William R. Genetic Codes of Culture? The Deconstruction of Tradition by Kuhn, Bloom, and Derrida. Wellesley Studies in Critical Theory and Culture. N.Y.: Routledge (Garland Publications), 1994.

 

Schultz, William R, and Lewis L. B. Fried. Jacques Derrida: An Annotated Primary and Secondary Bibliography. Bibliographies of Modern and Critical Schools. N.Y.: Routledge (Garland Publications),1992.

 


 

Φιλιππάκη-Warburton, Ει., Μ. Γεωργιαφέντης, Γ. Κοτζόγλου, & Μ. Λουκά. Γραμματική Ε' και Στ' Δημοτικού. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2011.

 

 


Velissariou, Aspasia. Congreve and the Politics of Comedy. Parousia series 35. Athens: Parousia, 1997.

 


Χατζηδάκη, Άννα. Ο δίγλωσσος εγκέφαλος. Η νευροεπιστήμη της γλώσσας.Μετάφραση του: Α. Costa, The Bilingual Brain: The Neuroscience of Language. Αθήνα: Εκδόσεις Σταφυλίδη. 2018.