Ελληνική αρχική σελίδα » ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ » Αφορμές

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗΣ

Μ-ορφέας
13ο σεμινάριο συγγραφικής
Ετήσιο περιοδικό
Τεύχος αρ. 13

© Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 2005

Ποίηση
ISSN: 1108-1333

Afor(M)ess
12ο σεμινάριο συγγραφικής
Ετήσιο περιοδικό
Τεύχος αρ. 12

© Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 2003

Ποίηση
ISSN: 1108-1333

ΜΟΡΦΕΣ Β
Μια φωτογραφία: Hilda Doolittle

Επιμέλεια: Λιάνα Σακελλίου
Μάιος 2008

Gutenberg

 

μορφές Α
10ο σεμινάριο συγγραφικής
Ετήσιο περιοδικό
Τεύχος αρ. 10

© Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 2003

1. Συγγραφική  2. Ποίηση  3. Διήγημα  4. Θέατρο
ISSN: 960-6608-59-Χ

μέρα-φως
9ο σεμινάριο συγγραφικής
Ετήσιο περιοδικό
Τεύχος αρ. 9

© Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 2005

1. Συγγραφική  2. Ποίηση  3. Διήγημα
ISSN: 1108-1333

αφορμ-ές
8ο σεμινάριο συγγραφικής
Ετήσιο περιοδικό
Τεύχος αρ. 8

© Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 2004

1. Συγγραφική  2. Ποίηση  3. Διήγημα
ISSN: 1108-1333

Off or mess
7ο σεμινάριο συγγραφικής
Ετήσιο περιοδικό
Τεύχος αρ. 7

© Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 2003

1. Συγγραφική  2. Ποίηση  3. Διήγημα
ISSN: 1108-1333

α-φ-ο-ρ-μ-ε-ς
6ο σεμινάριο συγγραφικής
Ετήσιο περιοδικό
Τεύχος αρ. 6

© Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 2005

1. Συγγραφική  2. Ποίηση  3. Διήγημα
ISSN: 1108-1333 

α-φορμες
5ο σεμινάριο συγγραφικής
Ετήσιο περιοδικό
Τεύχος αρ. 5

© Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 2005

1. Συγγραφική  2. Θέατρο
ISSN: 1108-1333 

ah!4mess
4ο σεμινάριο συγγραφικής
Ετήσιο περιοδικό
Τεύχος αρ. 4

© Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 2000

1. Συγγραφική  2. Ποίηση  3. Διήγημα
ISSN: 1108-1333 

αφ(ορμ)ές
3ο σεμινάριο συγγραφικής
Ετήσιο περιοδικό
Τεύχος αρ. 3

© Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 2000

1. Συγγραφική  2. Ποίηση  3. Διήγημα
ISSN: 1108-1333

αφ-ορμες
2ο σεμινάριο συγγραφικής
Ετήσιο περιοδικό
Τεύχος αρ. 2

© Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 1997

1. Συγγραφική  2. Ποίηση  3. Διήγημα|
ISSN: 1108-1333

α-φορμες
1ο σεμινάριο συγγραφικής

Ετήσιο περιοδικό
Τεύχος αρ. 1

© Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 1997

1. Συγγραφική  2. Ποίηση  3. Διήγημα
ISSN: 1108-1333