Ελληνική αρχική σελίδα » ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » Ε.Ε.Π. Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας » ΓΟΓΩΝΑΣ Νικόλαος

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Επιστροφή

    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΓΩΝΑΣ
  ΕΕΠ
  Τηλέφωνο: 210 727 7901
  Γραφείο: 902
  E-mail:  ngogonas@enl.uoa.gr

 

Ο Νικόλαος Γογωνάς είναι απόφοιτoς του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΕΚΠΑ), κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας (University of Reading) και Διδάκτωρ Γλωσσολογίας του University of Sussex. Έχει εργαστεί ως καθηγητής αγγλικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για αρκετά χρόνια. Έχει επίσης πολύχρονη διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τόσο στην Ελλάδα (ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΕΑΠ) όσο και στο εξωτερικό (Universidad de La Laguna, Universite du Luxembourg). Από το 2014 έως το 2016 εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου ως υπότροφος του Λουξεμβουργιανού Ταμείου Ερευνών (FNR, Luxembourg). Tα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στον χώρο της κοινωνιογλωσσολογίας  και ειδικότερα σε θέματα δι/πολυγλωσσίας, μετανάστευσης και διαπολιτισμικότητας. Ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης «Language Education for Refugees and Migrants”. Έχει εκδώσει τη μονογραφία Bilingualism and Multiculturalism in Greek Education (Cambridge Scholars) και αρκετά άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως Journal of Multilingual  and Multicultural DevelopmentInternational Journal of Bilingual Education and Bilingualism, International Migration, και Multilingua.

Βιογραφικό σημείωμα