Ελληνική αρχική σελίδα » ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » Ε.Ε.Π. Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας » ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ Αναστασία

Επιστροφή

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ
Βαθμίδα: ΕΕΠ
Τηλέφωνο: 210 727 7705
Γραφείο: 902
E-mail: angeorg[at]enl.uoa[dot]gr

Η Αναστασία Φ. Γεωργούντζου αποφοίτησε με άριστα από το Αγγλικό Τμήμα Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Φωνητικής και Γλωσσολογίας του University College London, απ’ όπου απέκτησε τον τίτλο MASTER στη Φωνητική (1987-1989 full-time) και διδακτορικό (Ph.D) στη Φωνητική (Επιτονισμός της Ν. Ελληνικής και Αγγλικής για παιδαγωγικούς σκοπούς) (1989-1993). Tα επιστημονικά-ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εκμάθηση και βελτίωση του προφορικού λόγου και της ακουστικής ικανότητας, στη διδασκαλία της προφοράς και επιτονισμού της Αγγλικής, στον ακαδημαικό, γραπτό λόγο και στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία-δια βίου μάθηση. Ανήκει στο μόνιμο, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΕΠ) του ΤΑΓΦ και διδάσκει Φωνητική-Φωνολογία της Αγγλικής, Επιτονισμό της Αγγλικής και άλλα γλωσσολογικά μαθήματα. Διετέλεσε συντονίστρια των τάξεων Proficiency και των Εργαστηρίων Γραπτού-Ακαδημαικού και Προφορικού Λόγου στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του ΕΚΠΑ. Έχει επίσης διδάξει στο Μετ/κό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης των Καθ. Αγγλικής του ΕΑΠ. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή του Α’ τόμου του διδακτικού εγχειριδίου του Μ. Ed in TESOL του ΕΑΠ και σε δύο ερευνητικά προγράμματα του Αγγλικού Τμήματος του ΕΚΠΑ ένα εκ των οποίων οδήγησε στην παραγωγή υλικού αυτοδιδασκαλίας της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Έχει κάνει διαλέξεις στη Γλωσσολογία στην Ελλάδα, στο University College και New York University και έχει συμμετάσχει σε γλωσσολογικά συνέδρια με γραπτές ανακοινώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Πρόσφατες ευρευνητικές μελέτες:

1. (2016). Georgountzou, A., Tsantila, A. “/kjukamber/ or /kukumber/? Attitudes and preferences of Greek and non-Greek speakers of English towards the Standard British and American accents in the Greek ELF context”. Στο Tsantila, A., Mandalios, J,& Ilkos, M. (eds). Proceedings of the 7th International Conference of English as a lingua franca. The American College of Greece, 4-6 September, 2014.

2. Georgountzou, A., & Tsantila, A. (2017). “Cultural identity, accentedness and attitudes of Greek EFL learners towards English pronunciation”. Στο Agathopoulou, E., Efstathiadi, L. & Danavassi, T. (eds). Selected Papers of the 22nd International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics (ISTAL 22). Aristotle University of Thessaloniki, School of English, April, 24-26, 2015.

3. (υπό έκδοση): Georgountzou, A., & Tsantila, A. “Investigating English Language Users’ real needs: Perspectives and pedagogical Implications”. In Rubio, M.X. (Eds). Contextualising ELF: From data to insights. Cambridge Scholars.