Ελληνική αρχική σελίδα » ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » Δ.Ε.Π. Τομέα Λογοτεχνίας - Πολιτισμού » SCHULTZ William

ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Επιστροφή

WILLIAM SCHULTZ
Βαθμίδα: Kαθηγητής
Τηλέφωνο: 210 727 7741
Γραφείο: 703
E-mail: billako[at]enl.uoa[dot]gr

Ο William Schultz είναι Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πολιτισμού των Αγγλόφωνων Λαών. Αφού ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Northwestern, στις ΗΠΑ, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Pennsylvania State University (Μ.Α. στη φιλοσοφία., Ph.D. στη φιλοσοφία, M.A. στην αγγλική φιλολογία). Ως μέλος του Τομέα Λογοτεχνίας-Πολιτισμού διδάσκει στο ΤΑΓΦ από το 1990. Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται οι σύγχρονες θεωρίες πολιτισμού και λογοτεχνίας. Ανάμεσα στις δημοσιεύσεις του είναι τα Cassirer and Langer on Myth: An Introduction (New York: Garland, 2000), Genetic Codes of Culture? The Deconstruction of Tradition by Kuhn, Bloom, and Derrida (New York: Garland Publishing, 1994) και Jacques Derrida: An Annotated Primary and Secondary Bibliography (New York: Garland Publishing, 1992).