Ελληνική αρχική σελίδα » ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » Δ.Ε.Π. Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας » ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Mαρία

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Επιστροφή

ΜΑΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 210 727 7813
Γραφείο: 803
E-mail: msidirop[at]enl.uoa[dot]gr

Η Μαρία Σιδηροπούλου είναι Καθηγήτρια  του ΤΑΓΦ (ΦΕΚ διορισμού 299/26-9-2006, τ. Γ΄, γνωστικό αντικείμενο «Μεταφραστικές Σπουδές: Πραγματολογική Προσέγγιση»).  ‘Εχει διατελέσει Διευθύντρια του Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας (2004-2006) και Πρόεδρος της ΕΔΔΕ του Διαπανεπιστημιακού – Διατμηματικού ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Αθηνών «Μετάφραση-Μεταφρασεολογία»  (2009-2011), ενώ από το 2000 συμμετέχει και  στο "ΠΜΣ Αγγλικές Σπουδές" του ΤΑΓΦ.

Είναι ιδρυματικό μέλος του πολυμεσικού προγράμματος του ΤΑΓΦ, ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ (http://metafraseis.enl.uoa.gr/), κι έχει συμβουλευτικό ρόλο σε διεθνή μεταφρασεολογικά περιοδικά και μεταφρασεολογικά Τμήματα Πανεπιστημίων (Αγγλία).

Οι δημοσιεύσεις της σε περιοδικά (Journal of Pragmatics, Target, Meta, Perspectives, The TranslatorJournal of Modern Greek Studies, Pragmatics and Society, Intercultural Pragmatics), τα βιβλία της (Cambridge Scholars 2012, Rodopi 2004, Sokolis, 2003, Τυπωθήτω 2002) και οι συν/επιμέλειες τόμων της ασχολούνται με θέματα διαγλωσσικά–διαπολιτισμικά μεταξύ ελληνικής και αγγλικής που γίνονται αντιληπτά μέσω μετάφρασης στον τύπο, στη διαφήμιση, στη λογοτεχνία, στο θέατρο, στην Ε.Ε., στον πολιτικό λόγο.

(βλ. http://en.metafraseis.enl.uoa.gr/maria-sidiropoulou.html

Curriculum Vitae