Ελληνική αρχική σελίδα » ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » Δ.Ε.Π. Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας » NΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ Bασιλική

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Επιστροφή

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ
Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 210 727 7902
Γραφείο: 802
E-mail: vnikifor[at]enl.uoa[dot]gr

Η Βασιλική (Κική) Νικηφορίδου αποφοίτησε από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Berkeley (M.A., Ph.D.). Οι τομείς εξειδίκευσής της είναι η γνωσιακή γλωσσολογία, η ιστορική σημασιολογία-σύνταξη και η γραμματικοποίηση, η θεωρία της γραμματικής, η θεωρία των γραμματικών δομών και η λεξικογραφία. Τα πρόσφατα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη σχέση γραμματικής και  discourse (genre). Έχει επιμεληθεί τους τόμους Γλώσσα και Νόηση με τις Δ. Κατή και M. Koνδύλη (Αλεξάνδρεια, 1999), Reviewing Linguistic Thought: Converging Trends for the 21st Century με τις S. Marmaridou and E. Antonopoulou (Mouton de Gruyter, 2005) και Advances in Frame Semantics με την M. Fried (Benjamins 2013) και έχει συγγράψει τις μονογραφίες Grammatical Meaning and Construal: A Cognitive Linguistic Approach (Parousia monographs 61, 2004) and Grammar and Discourse: A Constructional Approach to Discourse-Βased Conventionality (Parousia monographs 81, 2011). Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν τα “Conceptual blending and the interpretation of relatives: A case study from Greek” (Cognitive Linguistics), “Indeterminacy in grammar and acquisition: an interdisciplinary approach to relative clauses” (Review of Cognitive Linguistics), “Viewpoint and construction grammar: The case of past + now” (Language and Literature), “Variably future-marked conditionals in Greek: Integrating discourse and grammar” (Constructions and Frames), “Construction grammar and conventional discourse: A construction-based approach to discoursal incongruity” (Journal of Pragmatics), “Constructional Analysis” (Grammar, Meaning and Pragmatics, Handbook of Pragmatics Highlights 5), “The constructional underpinnings of viewpoint blends:  The Past + now in language and literature” (Viewpoint and Perspective in Language and Gesture, CUP), “A constructional approach to syntactic indeterminacy: Evidence for the relativizer to connective development” (Connecting the dots: interclausal relations and discourse, Benjamins), “What’s in a dialogic construction? A constructional approach to polysemy and the grammar of challenge” (Cognitive Linguistics)), “Grammatical constructions and cross-text generalizations: Empathetic narration as genre” (Constructions and Frames), “Grammatical variability and the grammar of genre: Constructions, conventionality, and motivation in ‘stage directions’” (Journal of Pragmatics), “Genre and constructional analysis” (Pragmatics and Cognition).

            Από το 2009, είναι συνεκδότρια του διεθνούς περιοδικού ‘Constructions and Frames’ (John Benjamins). 

 Βιογραφικό Σημείωμα

Δημοσιεύσεις