Ελληνική αρχική σελίδα » ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » Δ.Ε.Π. Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας » ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Επιστροφή

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 210 727 7705
Γραφείο: 902

E-mail: mbessie[at]enl.uoa[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα: scholar.uoa.gr/mbessie

Η Βασιλική Μητσικοπούλου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Αγγλική γλώσσα: Θεωρία – Ειδικές Εφαρμογές». Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία (Πανεπιστήμιο του Reading, Αγγλία) και στους υπολογιστές στην εκπαίδευση (Institute of Education, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου). Στη συνέχεια έκανε τη διδακτορική της διατριβή στο χώρο της κριτικής ανάλυσης λόγου στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου και διδάσκει ως μέλος του στον Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας από το 2000. Στα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η εκπαιδευτική και εφαρμοσμένη γλωσσολογία, η κριτική ανάλυση λόγου, οι νέες τεχνολογίες στη γλωσσική εκπαίδευση, οι θεωρίες και πρακτικές του γραπτού λόγου, ο ακαδημαϊκός και επιστημονικός λόγος. Ανάμεσα στις πρόσφατες δημοσιεύσεις της είναι το βιβλίο Πολιτικές Γλωσσικού Πλουραλισμού και Ξενόγλωσση Εκπαίδευση (Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2004), το οποίο επιμελήθηκε σε συνεργασία με τη Β. Δενδρινού, και το βιβλίο The Periphery Viewing the World (Parousia, 2004) επιμέλεια σε συνεργασία με τις C. Dokou & E. Mitsi. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα. Από τον Ιανουάριο 2004 είναι Θεματική Σύμβουλος – Συντονίστρια για τον Γραμματισμό στην Αγγλική Γλώσσα στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Πρόγραμμα Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων) και από το Νοέβριο 2005 μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Σε συνεργασία με την καθηγήτρια κ. Λ. Σακελλίου-Schultz επιμελήθηκε τον τόμο Γραμματισμός στην Αγγλική Γλώσσα: Πρόγραμμα Σπουδών, Μεθοδολογικές Προτάσεις, Εκπαιδευτικό Υλικόγια τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 2006). Έχει δημοσιεύσει στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά Language & Education, Journal of Language and Politics, ELT Journal, Journal of Applied Linguistics, Journal of Computer Mediated Communication, Language Learning and Technology.