Ελληνική αρχική σελίδα » ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » Δ.Ε.Π. Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας » ΛΑΒΙΔΑΣ Νικόλαος

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Επιστροφή

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΒΙΔΑΣ
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 210 7277 462
Γραφείο: 902
E-mail: nlavidas@enl.uoa.gr

 

Ο Νικόλαος Λαβίδας είναι Επίκουρος Καθηγητής Γλωσσολογίας στον Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος πτυχίου Φιλολογίας (κατεύθυνση Γλωσσολογίας), μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Γλωσσολογία (με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών) και διδακτορικού διπλώματος στη Γλωσσολογία (με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πριν από το διορισμό του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν Επίκουρος Καθηγητής Γλωσσολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταδιδακτορικός ερευνητής (με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αθηνών και δίδαξε Γλωσσολογία στα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου, Πάτρας και Αιγαίου. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν την Ιστορική Γλωσσολογία, το διεπίπεδο σύνταξης-σημασιολογίας, τις δομές ορισμάτων, τη γλωσσική αλλαγή, τις (ιστορικές) γλωσσικές επαφές, τα διαχρονικά σώματα κειμένων. Έχει συνεπιμεληθεί τους τόμους: Proto-Indo-European Syntax and its Development (Benjamins Current Topics 75. John Benjamins, 2015), Major Trends in Theoretical and Applied Linguistics, τόμοι 1-3 (De Gruyter, 2014) και το ειδικό τεύχος: Typology of Labile Verbs: Focus on Diachrony (Linguistics 52.4, 2014). Έχει συγγράψει τη μονογραφία: Transitivity Alternations in Diachrony. Changes in Argument Structure and Voice Morphology (Cambridge Scholars Publishing, 2009). Οι πρόσφατες δημοσιεύσεις του περιλαμβάνουν τα εξής κεφάλαια και άρθρα: Cognate noun constructions in Early Modern English: The case of Tyndale’s New Testament (Στο: Explorations in English Historical Syntax. [Current Issues in Linguistic Theory]. John Benjamins, 2017), Case in diachrony: Or, why Greek is not English (Στο: Micro-change and Macro-change in Diachronic Syntax. [Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics]. Oxford University Press, 2017), Between Passive and Middle: Evidence from Greek and beyond (με τον Leonid Kulikov – Στο: Contrastive Studies in Verbal Valency. [Linguistik Aktuell/Linguistics Today 237]. John Benjamins, 2016), Unaccusativity and the diachrony of null and cognate objects in Greek (Στο: Argument Structure in Flux: The Naples/ Capri Papers [Studies in Language Companion Series 131]. John Benjamins, 2013), On the verbal complements of aspectual verbs (με τον Gaberell Drachman – Journal of Greek Linguistics 12, 2012), Passives in the history of Greek: Evidence for the role of the passive suffix (Folia Linguistica Historica 33, 2012).