Ελληνική αρχική σελίδα » ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » Δ.Ε.Π. Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας » ΚΑΡΑΒΑ Ευδοκία

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Επιστροφή

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΑΒΑ
Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 210 727 7907
Γραφείο: 906
E-mail: ekarava[at]enl.uoa[dot]gr

Με γνωστικό αντικείμενο την εφαρμοσμένη γλωσσολογία στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, η Δρ Καραβά είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στον Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΤΑΓΦ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι  συνυπεύθυνη για το συντονισμό του Προγράμματος Αρχικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης για τη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας του ΤΑΓΦ. 

Απόφοιτος του Τμήματος στο οποίο σήμερα διδάσκει, η Δρ. Καραβά έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία, στο χώρο της διδακτικής της αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Έχει διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Warwick της Αγγλίας, όπου εξειδικεύτηκε στην αξιολόγηση προγραμμάτων διδασκαλίας ξένων γλωσσών, στη μεθοδολογία έρευνας για την ξενόγλωσση διδασκαλία και μάθηση, καθώς επίσης στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών των ξένων γλωσσών. Υπήρξε σύμβουλος και είχε την ευθύνη για την αξιολόγηση προγραμμάτων σε πολλές χώρες εντός και εκτός Ευρώπης, ενώ επίσης, κατά τη διάρκεια διαμονής και εργασίας της στην Αγγλία, απέκτησε πείρα στη διοίκηση προγραμμάτων. Τέλος, εξελέγη Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Warwick και δίδαξε επί σειρά ετών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Κέντρου για τη Διδασκαλία της Αγγλικής (CELTE – Centre for English Language Teacher Education).  Από το 2003 μέχρι το 2011 υπήρξε ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εξειδίκευσης για τη διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας και είχε την ακαδημαϊκή ευθύνη δύο θεματικών ενοτήτων.

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών και της αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μετέχει σε διεθνή συνέδρια εντός και εκτός Ελλάδας, εκπονεί έρευνα που αφορά τη διδασκαλία και εκμάθηση της αγγλικής, και έχει δημοσιεύσει  άρθρα σε διεθνή περιοδικά και βιβλία.