Ελληνική αρχική σελίδα » ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » Δ.Ε.Π. Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας » ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ Έλλη

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Επιστροφή

ΕΛΛΗ ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ
Βαθμίδα:Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 210 727 7915
Γραφείο:904
E-mail: ifelly[at]enl.uoa[dot]gr

Η Έλλη Υφαντίδου είναι Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Πραγματολογία και Εφαρμογές στην Αγγλική Γλώσσα». Είναι απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (M.Phil.) από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, και διδακτορικού διπλώματος (Ph.D.) από το University College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Οι τομείς εξειδίκευσής της είναι η σημασιολογία, η πραγματολογία, και η ψυχογλωσσολογία. Στις πρόσφατες δημοσιεύσεις της συγκαταλέγονται μονογραφίες, άρθρα, και επιμέλειες τόμων.

Βιογραφικό Σημείωμα