Ελληνική αρχική σελίδα » ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » Αφυπηρετήσαντα-Ομότιμα Μέλη » ΣΗΦΙΑΝΟΥ Mαρία

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Επιστροφή

ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΙΑΝΟΥ
Βαθμίδα: Ομότιμη Καθηγήτρια
 
 
E-mail: msifian[at]enl.uoa[dot]gr

Η Μαρία Σηφιανού είναι Ομότιμη Καθηγήτρια στο Τμήμα όπου διατέλεσε και Αναπληρώτρια Πρόεδρος (1997 – 2001). Αποφοίτησε από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια Reading (Ph.D.), Canterbury (Μ.Α.) και στο Εδιμβούργο (PGLELT). Οι τομείς εξειδίκευσή της είναι η εθνογραφία της επικοινωνίας, η κοινωνιογλωσσολογία, η ανάλυση λόγου και η διαπολιτισμική επικοινωνία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ανάλυση θεμάτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας και ευγένειας στο λόγο. Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν τα βιβλία Politeness Phenomena in England and Greece (Oxford University Press, 1992/1999/2002) και Discourse Analysis (Leader Books, 2001/αναθ. έκδοση Hillside Press 2006). Έχει δημοσιεύσει άρθρα στα περιοδικά Language in Society, Journal of Pragmatics, Multilingua και International Journal of the Sociology of Language καθώς και σε συλλογικούς τόμους. Οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν: (2010) The announcements in the Athens Metro stations: An example of glocalisation? Intercultural Pragmatics 7: 25–46, (2010) Linguistic politeness: Laying the foundations. Στο M. A. Locher & S. L. Graham (επιμ.), Interpersonal Pragmatics. Berlin/New York:Mouton de Gruyter, 17-41, (2010) Conceptualizations of politeness and impoliteness in Greek. Intercultural Pragmatics 7/4: 661-687 (με την Α. Τζάννε), (2011) On the concept of face and politeness. Στο F. Bargiela-Chiappini & D. Kádár (επιμ.), Politeness across Cultures. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 42-58, (2012) “Face”, stereotyping, and claims of power: The Greeks and Turks in interaction. Στο C. Bratt Paulston, S. F. Kiesling & E. S. Rangel (επιμ.), The Handbook of Intercultural Discourse and Communication. Oxford: Wiley-Blackwell, 292-312 (με την A. Bayraktaroğlu), (2012) Greek student e-mail requests to faculty members. Στο L. Ruiz de Zarobe & Y. Ruiz de Zarobe (επιμ.), Speech Acts and Politeness across Languages and Cultures. Frankfurt am Main: Peter Lang), 89-113 (με την Σ. Μπέλλα), (2012) Disagreements, politeness and face. Journal of Pragmatics.44: 1554–1564, (2012) The iron fist in a velvet glove: How politeness can contribute to impoliteness. Journal of Politeness Research 8: 143-160 (με την A. Bayraktaroğlu), (2013) The impact of globalisation on politeness and impoliteness. Journal of Pragmatics 55: 86-102. Μεταξύ άλλων, επιμελήθηκε με την A. Bayraktaroğlu τον τόμο Linguistic Politeness across Boundaries: The Case of Greek and Turkish (J. Benjamins, 2001) και με τους Δ. Θεοφανοπούλου-Κοντού, Χ. Λασκαράτου, Μ. Γεωργιαφέντη και Β. Σπυρόπουλο επιμελήθηκε τον τόμο Σύγχρονες τάσεις στην ελληνική γλωσσολογία: Μελέτες αφιερωμένες στην Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton (Εκδόσεις Πατάκη, 2003). Τέλος, είναι μέλος της εκδοτικής ομάδας των περιοδικών Journal of Politeness Research, Journal of Pragmatics, Pragmatics και Journal of Greek Linguistics μεταξύ άλλων και επίσης συνεκδότρια του διεθνούς περιοδικού Journal of Language Aggression and Conflict (John Benjamins).

Βιογραφικό σημείωμα