Ελληνική αρχική σελίδα » ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » Αφυπηρετήσαντα-Ομότιμα Μέλη » ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ Xρυσούλα

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Επιστροφή

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ
Βαθμίδα: Ομότιμη Kαθηγήτρια
 
 
E-mail: chlascar[at]enl.uoa[dot]gr

Η Χρυσούλα Λασκαράτου είναι Ομότιμη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διατέλεσε Διευθύντρια του Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας (1996-97, 2008-2010) και της Βιβλιοθήκης του ίδιου Τμήματος (1998-2017). Σπούδασε Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Γλωσσολογία (ΜΑ και PhD) στο Πανεπιστήμιο του Reading Αγγλίας. Οι τομείς εξειδίκευσής της είναι η Μορφολογία, η Σύνταξη (γενετική-μετασχηματιστική και λειτουργική γραμματική), η Αντιπαραβολική Γλωσσολογία, η Τυπολογία Γλωσσών και η Ανάλυση Λαθών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάλυση θεμάτων της ελληνικής και αγγλικής γραμματικής, στη μελέτη της γλωσσικής έκφρασης του πόνου –και των συναισθημάτων γενικότερα– στο πλαίσιο τόσο της λειτουργικής όσο και της γνωσιακής προσέγγισης, καθώς και στη θεωρητική διερεύνηση γραμματικών φαινομένων και την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε μειονοτικούς-μουσουλμάνους (κυρίως τουρκόφωνους) μαθητές πλειονοτικών σχολείων. Μεταξύ των δημοσιεύσεών της περιλαμβάνονται τα βιβλία Performance Principles in Word Order Variation (Αθήνα: Περιοδικό Παρουσία. Σειρά αυτοτελών δημοσιευμάτων, αριθ. 29) (1994), The Language of Pain: Expression or description? (Amsterdam: John Benjamins) (2007), και οι μελέτες ‘Basic characteristics of Modern Greek word order’, στο A. Siewierska (επιμ.) Constituent Order in the Languages of Europe (Berlin: Mouton de Gruyter) (1998), ‘Pain as process in Modern Greek: The case of ponao’ (με την O. Hatzidaki), Journal of Greek Linguistics 3 (2002), «Ρήμα – άμεσο αντικείμενο: Ένας άρρηκτος δεσμός» (με τον Μ. Γεωργιαφέντη) στο Δ. Θεοφανοπούλου-Κοντού κ.ά. (επιμ.), Σύγχρονες Τάσεις στην Ελληνική Γλωσσολογία: Μελέτες Αφιερωμένες στην Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton (Αθήνα: Πατάκης) (2003), ‘Metaphor in Greek pain-constructions: Cognitive and functional perspectives’ (με τη S. Marmaridou) στο S. Marmaridou κ.ά. (επιμ.) Reviewing Linguistic Thought: Converging Trends for the 21st Century (Berlin: Mouton de Gruyter) (2005), «Βασικά χαρακτηριστικά της σειράς των προτασιακών όρων στην Ελληνική και στην Τουρκική» (με τον Μ. Γεωργιαφέντη) στο Σ. Μοσχονάς (επιμ.) Η Σύνταξη στη Διδασκαλία/Μάθηση της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (Αθήνα: Πατάκης) (2006), ‘On the inherently close relation of the verb and its direct object in ditransitive constructions: Evidence from Greek’ (με τον M. Georgiafentis), Journal of Greek Linguistics 8 (2007), «Η μεταφορά στην ορολογία της Γενετικής-Μετασχηματιστικής Γραμματικής» (με τη Σ. Κουτσουλέλου) στο Τομέας Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών (επιμ.), Γλωσσικός Περίπλους: Μελέτες αφιερωμένες στη Δήμητρα Θεοφανοπούλου-Κοντού: (Αθήνα: Καρδαμίτσα) (2007), ‘The function of language in the experience of pain’ και ‘Tracking pain and joy: Breaching boundaries, bridging fields’ (με τις Α. Δεσποτοπούλου και Ε. Υφαντίδου) στο Lascaratou Chryssoula, κ.ά. (επιμ.), Reconstructing Pain and Joy: Linguistic, Literary, and Cultural Perspectives (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing) (2008), «Η λειτουργία της γλώσσας στη βιωματική εμπειρία του πόνου σε διαλόγους θεραπευτών–ασθενών» στο Ν. Τσιτσανούδη-Μαλλίδη (επιμ.), Διαχείριση του πόνου στα ΜΜΕΚοινωνιογλωσσολογικές και άλλες παράμετροι. (Αθήνα: Προπομπός) (2012). Με τους Δ. Θεοφανοπούλου-Κοντού, Μ. Σηφιανού, Μ. Γεωργιαφέντη & Β. Σπυρόπουλο επιμελήθηκε τον τόμο Σύγχρονες Τάσεις στην Ελληνική Γλωσσολογία: Μελέτες Αφιερωμένες στην Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton (Αθήνα: Πατάκης) (2003). Τέλος, με τις A. Despotopoulou & E. Ifantidou επιμελήθηκε τον τόμο Reconstructing Pain and Joy: Linguistic, Literary, and Cultural Perspectives (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing) (2008).