Ελληνική αρχική σελίδα » ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » Αφυπηρετήσαντα-Ομότιμα Μέλη » DENDRINOS Bessie

DEPARTMENT OF LANGUAGE AND LINGUISTICS

Επιστροφή

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ
Βαθμίδα: Ομότιμη Kαθηγήτρια
Τηλέφωνο: 210 727 7804
Γραφείο: 802

E-mail: vdendrin[at]enl.uoa[dot]gr
Ιστοσελίδα: http://rcel.enl.uoa.gr/dendrinos 

Η Βασιλική Δενδρινού είναι Ομότιμη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Γλώσσας και της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης. Αφού ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές (Μ.Α. και Ph.D.) στο Claremont Graduate School and University Centre και στο U.C.L.A. στις Η.Π.Α. και μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Cambridge στην Αγγλία. Δίδαξε στο ΤΑΓΦ από το 1976 έως το 2015, έχοντας διατελέσει Διευθύντρια του Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας, του οποίου ήταν μέλος, καθώς και Πρόεδρος του Τμήματος. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους χώρους της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και αξιολόγησης της γλωσσικής γνώσης, της εκπαιδευτικής γλωσσολογίας, της κριτικής ανάλυσης λόγου, της γλωσσικής πολιτικής και του εκπαιδευτικού γλωσσικού προγραμματισμού. Είναι επιστημονικά υπεύθυνη για το ερευνητικό έργο που αφορά την προετοιμασία των εξετάσεων αγγλικής και Πρόεδρος της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και συνυπεύθυνη υλοποίησης του διατμηματικού προγράμματος προπτυχιακών σπουδών για θέματα φύλου και ισότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανάμεσα στις πρόσφατες δημοσιεύσεις της είναι το βιβλίο (το οποίο συνέγραψε με τον Donaldo Macedo και τη Panagiota Gounari) The Hegemony of English (Boulder Colorado: Paradigm Publishers, 2003), ο δίγλωσσος τόμος Πολιτικές Γλωσσικού Πλουραλισμού και Ξενόγλωσση Εκπαίδευση στην Ευρώπη / Policies of Linguistic Pluralism and the Teaching of Languages in Europe (Εκδόσεις Μεταίχμιο και Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2004), στον οποίο δημοσιεύεται κείμενό της και το οποίο επιμελήθηκε με τη Β. Μητσικοπούλου, καθώς και το άρθρο της «Ideologías conflitantes em discursos de resistencia a hegemonia do ingles» (στο Α Linguistica que nos faz falhar: Investigacao critica, επιμ. F. Lopes da Silva & K. Rajagopalan, Sao Paulo: Eκδόσεις Parabola, 2005).