Ελληνική αρχική σελίδα » ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » Αφυπηρετήσαντα-Ομότιμα Μέλη » DENDRINOS Bessie

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Επιστροφή

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ
Βαθμίδα: Ομότιμη Kαθηγήτρια
Τηλέφωνο: 210 7214978
Γραφείο: Κέντρο Έρευνας RCeL, 7ος όροφος, αίθουσες 721-722

E-mail: vdendrin[at]enl.uoa[dot]gr
Ιστοσελίδα: http://scholar.uoa.gr/vdendrin

Η Βασιλική (Μπέση) Δενδρινού είναι Ομότιμη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Γλώσσας και Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης. Δίδαξε στο ΤΑΓΦ από το 1976 έως το 2015, έχοντας διατελέσει Διευθύντρια του Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας, του οποίου ήταν μέλος, καθώς και Πρόεδρος του Τμήματος για 4 έτη τη δεκαετία του 90. Έχει διευθύνει συνολικά 48 διδακτορικές διατριβές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ από τις αρχές του 2000 μέχρι που αφυπηρέτησε διηύθυνε οχτώ σημαντικά συγχρηματοδοτούμενα έργα. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους χώρους της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και αξιολόγησης της γλωσσικής γνώσης, της εκπαιδευτικής γλωσσολογίας, της κριτικής ανάλυσης λόγου, της γλωσσικής πολιτικής και του εκπαιδευτικού γλωσσικού προγραμματισμού.

Είναι Διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας «RCeL» (www.rcel.enl.uoa.gr), Πρόεδρος της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής και Υπεύθυνη Έργου Εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (http://rcel2.enl.uoa.gr/kpg) και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας των Πολιτών για την Πολυγλωσσία (http://ecspm.org), στο πλαίσιο του οποίου έχει αναπτύξει το δίκτυο CURUM για την συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών μονάδων που ερευνούν θέματα για την πολυγλωσσία στην κοινωνία και την εκπαίδευση (http://ecspm.org/wp-content/uploads/2019/10/CURUM-Academia-Civil-Society-20191007.pdf). 

Ανάμεσα στις σημαντικότερες δημοσιεύσεις της είναι το βιβλίο (το οποίο συνέγραψε με τον Donaldo Macedo και τη Panagiota Gounari) The Hegemony of English (Boulder Colorado: Paradigm Publishers, 2003), το οποίο βραβεύτηκε το 2004 στις ΗΠΑ και έχει έκτοτε μεταφραστεί σε τέσσερις γλώσσες. Οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν ένα βιβλίο που αφορά τις πολιτικές της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, το οποίο θα κυκλοφορήσει στα αγγλικά το 2020 από τις εκδόσεις «Πεδίο», ένα βιβλίο για τη διαγλωσσική διαμεσολάβηση, το οποίο θα κυκλοφορήσει στα αγγλικά από τις εκδόσεις Routledge και μια μελέτη στα ελληνικά, για τη γλωσσική οικολογία, σε τόμο που επιμελούνται οι Σ. Μπουκάλα και Α. Στάμου με τίτλο Κριτική Ανάλυση Λόγου: (Απο)δομώντας την ελληνική πραγματικότητα.