Ελληνική αρχική σελίδα » ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » Αφυπηρετήσαντα-Ομότιμα Μέλη

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΑ-ΟΜΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΑΔΑΜ Αδάμ Καθηγητής
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη Ομότιμη Καθηγήτρια
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΠΑΝΑΡΑ Αθηνά-Χριστίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ Βασιλική Ομότιμη Καθηγήτρια
ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ Ευφημία Καθηγήτρια
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ-ΛΥΤΡΑ Σοφία Ομότιμη Καθηγήτρια
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αναστασία Ομότιμη Καθηγήτρια
ΧΟΙΔΑΣ Σπυρονικόλας Ομότιμος Καθηγητής


ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΓΙΑΝΝΗ Μαριάνθη Ομότιμη Καθηγήτρια
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος Ομότιμος Καθηγητής
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων Ομότιμος Καθηγητής
ΚΑΚΟΥΛΛΟΥ Άννα Ρουθ Καθηγήτρια
ΚΕΧΑΪΔΟΥ-ΧΑΒΙΑΡΑ Ελένη Ομότιμη Καθηγήτρια
ΚΡΙΣΤ Ρόμπερτ Ομότιμος Καθηγητής
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΩΛΣ Αλίκη Καθηγήτρια
ΠΑΝΑΓΗ Μαρία-Αφροδίτη Καθηγήτρια
ΡΑΪΖΗΣ Μάριος-Βύρων Ομότιμος Καθηγητής
ΣΑΜΣΟΝ-ΣΑΠΟΝΙΔΗΣ Θεόδωρος Καθηγητής
ΤΣΙΩΛΗΣ Ιωάννης Ομότιμος Καθηγητής