Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών

Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών

17-02-2016 Προς τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εκ μέρους του «Παρατηρητηρίου-Δικτύου Αλληλεγγύης για τους Πρόσφυγες»


03-02-2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΓΦ 2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄εξαμήνου

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ


02-10-2015 Ορθή επανάληψη: Πρόγραμμα ΠΜΣ.

ΠΜΣ Ειδίκευση: Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και το Ελληνικό Στοιχείο.


29-09-2015 Πρόγραμμα διδασκαλίας.

ΠΜΣ Ειδίκευση: Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και το Ελληνικό Στοιχείο


25-09-2015 Ανακοίνωση επιτυχόντων.

Για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευση «Αγγλόφωνη λογοτεχνία και το ελληνικό στοιχείο».


Αποτελέσματα 81 μέχρι 100 από τα συνολικά 146